nuorisuomi
etusivu seura vyölliset juniorit karate mukaan toimintaan

 
raita
karate raita
wadoryu raita
vyökoevaatimukset raita
sanasto raita
linkit raita
 

peruskurssi

koulu

karatekids

naisten ip

Wado-ryu Karate-Do

Wado-ryu karate on nykyisin yksi neljästä suurimmasta karaten tyylisuunasta maailmalla ja tyyli lienee tällä hetkellä eniten harrastettu karaten tyyli Suomessa. Tässä artikkelissa tarkastellaan Wado-ryun tekniikoita ja lajin erityispiirteitä pyrkien antamaan harrastajalle kuvaus lajin kokonaisuudesta.

Ainakin vanhemmille harrastajille on tuttua, että Wado-ryun kehitti japanilainen Hironori Otshuka, joka oli Shindo yoshin-ryu ju-jutsu mestarin poika ja ju-jutsu mestari itsekin. Otshuka aloitti karate opintonsa nykykaraten isänä pidetyn Gighin Funagoshin opissa vuonna 1922. Yhteistyö Funagoshin kanssa jatkui vuoteen 1930 saakka ja Otshuka perusti oman tyylinsä vuonna 1937. Tyyli sai nimekseen shinsu wado-ryu ju-jutsu kempo karate-do. Nimessä Shinsu tarkoittaa Japania, wado-ryu tyylin nimeä (rauhan-/ harmoniantie), ju-jutsu shindo yoshinryu ju-jutsua ja kempo kiinalaista kamppailutaitoa. Funagoshin tyyli sai nimekseen shotokan karate-do.

Otshuka on tiettävästi harjoitellut myös karatemestareiden Motobu Chokin ja Kenwa Mabunin alaisuudessa. Kyseisten senseiden vaikutuksesta wado-ryuhun allekirjoittaneella ei ole tietoa.

Huomioitavaa on, että Otshukan mukaan wado-ryu koostuu laajalti karatesta, mutta ei ole pelkästään karatea. Nykyisin wado-ryusta vallitsee käsitys, jonka mukaan lajissa on noin puolet karatea ja loput muuta, pääosin ju-jutsua. Lajin virallinen nimi on nykyään wado-ryu ju-jutsu kempo karate-do, mutta myös wado-ryu karate-ko nimeä käytetään.

Wado-ryu tekniikat koostuvat perustekniikasta, paritekniikasta ja katasta. Tyylillisesti wado-ryu on erittäin pelkistettyä ja suoraviivaista. Tyylin voisi sanoa olevan jopa minimalistista. Tekniikoissa hyökkäykset pyritään väistämään minimaalisesti ja vastahyökkäys pyritään suorittamaan samanaikaisesti. Wado-ryun väistötekniikat perustuvat pitkälti ju-jutsuun

Wado-ryun perustekniikaat on otettu hyvin pitkälti Funagoshin karateopeista. Suurimmat erot wado-ryun perustekniikoissa muihin karatetyyleihin ovat ju-jutsusta vaikutteita saaneet lyöntiteknikat kuten zukkomi-lyönnit ja tobikomi- ja nagashizuki-lyönnit. Shindo yoshinryu on lyönti ja potkupotkupainotteista ju-jutsua. Tämän vuoksi luultavasti wado-ryu myös sisältää paljon erilaisia lyöntiteknikoita ja heitto- ja kaatotekniikoiden määrä on varsin maltillinen. Monesti sanoaan, että wadon idea kulminoituu nagashizuki lyöntiin, joka sisältää yhtäaikaisen väistön ja vastahyökkäyksen. Mikäpä on sen taloudellisempaa!

Wado-ryun katat on kehitetty Funagoshin oppien perusteella, lisättynä wado-ryun ominaispiirteillä. Wadon katat ovatkin hyvin lähellä shotokan karaten katoja, mutta erittäin paljon pelkistetympiä. Huomattava ero shotokaniin wado-ryussa on katojen määrä: Otsuka otti Wado-ryuhun vain 15 kataa, kun shotokanissa niitä on yli 60!

Wado-ryussa on paritekniikkamuotoja erittäin paljon. Wado-ryu partekniikoita ovat muun muassa: Ippon kumite, nihon kumite, sambon kumite, ohyo kumite, kihon kumite, henka kumite, kumite gata, tantodori, idori, sekä tachidori. Paritekniikoita on yhteensä toista sataa, mutta kaikki tekniikat eivät sisälly karateseuroissa harjoiteltaviin teknikoihin. Osa paritekniikoista, kuten ippon ja sanbon kumitet, ovat muodollisia pariharjoitteita. Ohyo kumitet ovat taas puolivapaita otteluharjoitteita. Wado-ryun tanrodori- (veitsipuolustus-), idori- (istuenpuolustus-) ja tachidori- (miekkapuolustustekniikat) ovat suoraan shindo yoshinryu ju-jutsusta ja peräsin luultavasti 1600-luvun lopulta.

Karatessa kaikki lajin osa-alueet ovat tärkeitä ja niitä tulee harjoitella tasapuolisesti. Jokaisella lajia pidemmälle harjoittaneella on kuitenkin omia suosikkitekniikoita ja osa-alueita harjoittelussa. Mielestäni kamppailullisesti tärkeintä karatessa ja kaikissa kamppailulajeissa ovat paritekniikat. Paritekniikat kertovat, kuinka lajin tekniikoita tulisi käyttää eli paritekniikat sisältävät lajin taktiikan ja taistelutekniikan. Yksinkertaisesti sanottuna paritekniikat kertovat tavan taistella.

Mielestäni Wado-ryun keskeisimmät tekniikat ovat kumite gatat, joita on 36 kappaletta. Kumite gatat sisältävät periaatteelliset ratkaisumallit erilaisiin hyökkäyksiin eri ajoituksilla. Tekniikat tosin ovat erittäin pelkistettyjä, tyylille ominaisesti tietenkin. Kumite gatoja on pidetty salassa lajin alkuajoista lähtien ja tekniikoita on opetettu vain kymmenen tekniikan sarjassa, joka on otos sieltä täältä kokonaisesta tekniikkasarjasta.

Nykyään wado-ryu karate on jakaantunut kolmeen suurempaan alalohkoon: Masafumi Shiamitsun johtamaan Wado-ryu Academyyn, Tatsuo Suzukin johtamaan Wado-ryu Kokusaihin sekä kollegio johtoiseen Wadokaihin. Harrastajalle tyylien erot näkyvät ensisijaisesti tekniikoiden painotuseroina sekä paritekniikoissa. Oushinkan edustaa Wadokain mukaista wado-ryu karatea.

Wado-ryu on erittäin monipuolinen kamppailulaji, jolla on pitkät perinteet myös Suomessa. Wadoa voi harrastaa kuntoilumuotona, itsepuolustuslajina tai kilpaurheiluna. Laji tarjoaa myös pidemmälle ehtineille aina uusia haasteita, josta kaikkea ei edes ehtinyt tähän artikkeliin kirjoittaa! Uudet harrastajat voivat aloittaa karaten opiskelun Oushinkanin peruskursseilla ja vanhemmat myös huolitaan harjoituksiin tyylisuunnasta riippumatta.

Teksti: Sensei Hansi

 
yhteistyössä

---------------