nuorisuomi
etusivu seura vyölliset juniorit karate mukaan toimintaan

 
raita
juniorit raita
harjoitusajat raita
harjoittelu raita
pelisäännöt raita

raita
kausisuunnitelma raita
oushikan cup raita
vyökokeet raita

raita
kuvia raita

peruskurssi

koulu

karatekids

naisten ip

Harjoittelu

Juniori-ikäisille karaten harjoittelu on vaativa harrastus. Lajista tekee eritoten haastavan vaikeat motoriset liikkeet, jotka vaativat suurta keskittymistä ja lapsen omaa halua onnistua harjoitteissa. Valmentajalle junioreiden onnistumiset ovat tärkeitä, koska silloin näkee työnsä tuloksen. Mikään ei ole valmentajana niin mukavaa kuin havaita, juniorin ylittävän itsensä ja osaavan suorittaa itse hänelle aluksi vaikean suorituksen. Tärkeää on juniorin kokea onnistumisia hankalilta tuntuvilta harjoitteista. Aina ei päästä optimaaliseen tulokseen ja silloin osaavan valmentajan täytyy kannustaa ja motivoida nuorta aina uudelleen ja uudelleen. Lapsia kiinnostaa jo varhaisemmallakin iällä aikuiselta saatava huomio ja palaute. Nuorikin harrastaja ymmärtää oliko oma suoritus oikeasti hyvä. Hyvällä ja rehellisellä tavalla annettu palaute auttaa kehittymään ja kokemaan suurempia onnistumisia myöhemmässä vaiheessa.

Lajin suorituskeskeisyys ei saa nousta junioriurheilussa kuitenkaan liian tärkeäksi asiaksi. Oppiminen vie oman aikansa. Paras tulos tulee lopulta rennon suorituksen kautta kuin itsestään. On hyvä välillä kisailla hippaa tai leikkiä pallolla eli viedä ajatukset pois sormenpäiden tarkkuudella suoritettavista tekniikoista. Valmentaessa on siis hyvä kiinnittää huomiota ryhmän rehtiin ja hyvässä hengessä tapahtuvaan toimintaan. Kyseessä on kuitenkin yksilölaji, mutta sitä harjoitellaan ryhmässä.

Kamppailu-urheilussa nuorten kanssa on kiinnitettävä huomiota turvallisuuteen, jotta kaikki kokevat harjoittelun rehdiksi ja toverilliseksi. Mitään urheilua ei saa harrastaa peläten itsensä tai tekemänsä suorituksensa takia. Turvallisuus saadaan aikaan pitämällä yllä lajille ominaista salikuria ja rehtiä käyttäytymiskulttuuria. Hyvän urheiluseuran juniori-ikäisten toimintaan kuuluu siis myös kasvatuksellinen luonne. Nuorempia ja heikompia pitää auttaa ja kaikki ovat samanarvoisia. Seuran junioritoiminnan tavoitteena on olla mukana kasvattamassa tasapainoinen ja aktiivinen nuori, joka kantaa vastuuta itsestään ja tekemisistään sekä opettaa yksilöä toimimaan ryhmässä. Lisäksi kasvattaa yksilö kantamaan vastuuta muista ja oppimaan toimintaa annettujen sekä sovittujen rajojen puitteissa. Karateka osaa kunnioittaa toista ihmistä.

 
yhteistyössä

---
------------